Kreatywne pomoce dydaktyczne wspierające rozwój najmłodszych

Kreatywne pomoce dydaktyczne wspierają proces rozwoju i kształcenia najmłodszych już w przedszkolu. Pomagają w rozwoju intelektualnym, psychomotorycznym oraz narządów zmysłów. Dlatego w ofercie naszego sklepu znajdą Państwo materiały odpowiadające specjalnym potrzebom edukacyjnym dzieci w przedszkolu oraz uczniów w szkołach podstawowych i średnich. Wśród naszych klientów rośnie uznanie dla nowoczesnych środków multimedialnych, takich jak specjalne tablice czy treści graficzne w formie plików lub filmów wyświetlanych dzięki rzutnikom.

Pomoce terapeutyczne dla dzieci

Rozwój dziecka jest skomplikowanym i wieloetapowym procesem, który nie zawsze przebiega we właściwy sposób. Odpowiednio dobrane pomoce terapeutyczne już w pierwszych latach życia mogą ułatwić prawidłowy przebieg terapii.

W naszym sklepie znajdą Państwo szeroki wybór materiałów terapeutycznych dla dzieci. Z myślą o ośrodkach terapeutycznych, gabinetach logopedycznych, placówkach specjalistycznych oraz innych placówkach dydaktycznych oferujemy rozwiązania, które pomogą w opiece nad dziećmi.

Pomoce terapeutyczne dla dzieci znajdują zastosowanie także w przedszkolach. Spora część pomocy terapeutycznych może być ponadto wykorzystywana w warunkach domowych. Oferujemy szeroki wybór zabawek edukacyjnych, które stymulują wybrane zmysły i pomagają w zdobywaniu wiedzy. Jednocześnie stają się pretekstem do świetnej zabawy z rodzicami.

Produkty do terapii dla dzieci

Aby osiągnąć dobry efekt terapii w zaburzeniach integracji sensorycznej, wymagane jest oddziaływanie na wszystkie zmysły dziecka. W terapii dla najmłodszych sprawdzają się pomoce terapeutyczne, które dostarczają bodźców wzrokowych, słuchowych, kinetycznych i jednocześnie wymuszają określone zachowania. Najpopularniejsze są pomoce obciążeniowe oraz pianki i kształtki do manipulacji. Szersze znaczenie mają pomoce dydaktyczne przeznaczone do wspierania prawidłowego rozwoju także u tych dzieci, które nie wykazują żadnych zaburzeń. Układanki, klocki lub innego rodzaju zabawki konstrukcyjne, odpowiednio dobrane do wieku dziecka, usprawnią motorykę małą i doskonalą funkcje poznawcze malucha.

Pomoce terapeutyczne dla młodzieży

W przypadku uczniów, którzy wymagają zindywidualizowanych w zakresie tempa i programu metod nauczania, istotne jest zapewnienie im odpowiednich warunków edukacji. Szkoła powinna brać pod uwagę indywidualne cechy, zainteresowania oraz zdolności każdego ucznia i w tym kierunku kształtować przestrzeń wspierającą rozwój wszystkich wychowanków. Dlatego też w oparciu o konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin stworzyliśmy w naszym sklepie dział z produktami oraz pomocami dydaktycznymi, które sprawdzają się w terapii dzieci i młodzieży. Są to wysokiej jakości materiały i pomoce terapeutyczne oraz pomoce naukowe.

Szkoły podstawowe, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mogą uzyskać dotacje w programie rządowym Aktywna Tablica SPE. Takie wsparcie daje Państwu szansę na wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz terapeutyczne. W ofercie naszego sklepu dostępne są: monitory interaktywne, tablice interaktywne oraz wiele programów interaktywnych. W doborze materiałów dydaktycznych i terapeutycznych bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu. Nasze programy powstają we współpracy z ekspertami i terapeutami oraz pedagogami.

Pomoc dydaktyczna dopasowana do potrzeb

W szkołach istnieje możliwość organizowania klas terapeutycznych dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia. Wymagają oni dostosowania procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz zorganizowania pomocy specjalistycznej. Zajęcia w klasach terapeutycznych są prowadzone przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych oraz przy zastosowaniu różnego rodzaju kreatywnych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych. Nauczanie w takich klasach powinno odpowiadać na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.