Aktywna Tablica SPE 2022

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, pojawiły się nowe terminy składania wniosków do programu Aktywna Tablica SPE 2022:

1) szkoły będą miały czas wnioskować o udział w programie do 15 maja 2022 r.,
2) organy prowadzące aplikować do wojewodów do 30 maja 2022 r.,
3) kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca 2022 r.,
4) przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia 2022 r.

Gotowe pakiety terapeutyczne w ramach programu "Aktywna Tablica SPE 2022"

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych konsultantów, jak i znając potrzeby szkół w nauce uczniów ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi, przygotowaliśmy dla Państwa specjalne pakiety tematyczne:

Monitory interaktywne & akcesoria Tablice interaktywne & akcesoria Projektory & akcesoria
Monitory Interaktywne & akcesoria Tablice Interaktywne & akcesoria Projektory & akcesoria
Magiczna podłoga & akcesoria Programy interaktywne - mTalent
Magiczna Podłoga i Programy Programy interaktywne - mTalent

Aktywna Tablica SPE 2022 -  czas na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

W latach 2022-2024 następuje kontynuacja rządowego programu wsparcia szkół - Aktywna Tablica SPE.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, dotację mogą uzyskać te szkoły podstawowe, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wsparcie daje Państwu szansę na wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne  oraz wprowadzenie terapii zaburzeń procesów uczenia się i niepełnosprawności


Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica SPE 2022?

Wsparcie może otrzymać ta szkoła, której uczniowie wymagają indywidualnego podejścia w procesie edukacyjnym.
W ramach programu w 2022 roku zostaną objęte:

 • Szkoły kształcące uczniów niewidomych,
 • Szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych, a w latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz.

Jak uzyskać informacje na temat dofinansowania?

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat doposażenia szkoły w linię produktów i pomocy dydaktycznych? Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami terenowymi, którzy udzielą Państwu szczególowych informacji.

Dla Państwa wygody załączamy nowe wzory wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica SPE.

 • Wniosek A dyrektora szkoły o udział w programie Aktywna Tablica
  Dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i szkół za granicą).
 • Wniosek B dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  pomoce dydaktyczne wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).
 • Wniosek C dyrektora szkoły  o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących).
 • Wniosek D dyrektora (Ministerstwa/ORPEG) – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą).
 • Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego.
 • Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwa/ORPEG)

 

Zgodnie z informacją na stronie  Ministerstwa Edukacji i Nauki , pojawiły się nowe terminy składania wniosków do   programu  Aktywna Tablica SPE 2022: 1) szkoły będą miały... Dowiedz się więcej »
Zamknij okno
Aktywna Tablica SPE 2022
Zamknij filtr
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!