Koszty wysyłki

Rodzaj produktu Wartość zamówienia Koszt przesyłki
małogabarytowy

poniżej 500 zł

powyżej 500 zł

20 zł

0 zł

     
wielkogabarytowy / na zamówienie *

poniżej 6 500 zł

od 6 500 zł do 12 999,99 zł

od 13 000 zł do 19 999,99 zł

powyżej 20 000 zł

+219 zł

+449 zł

+649 zł

0 zł

 * Dotyczy takich produktów jak: wszystkie "na zamówienie", meble, przedmioty użytkowe, wybrane produkty z działu motoryka, duże sprzęty takie jak place zabaw itd.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej E-sklepu lub w katalogu są podawane w PLN i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu bez uwzględnienia kosztów dostawy.

2. Podane w E-sklepie lub aktualnym Katalogu ceny obowiązują do 31.08.2020 r.

3. Pod adresem www.habapolska.pl albo bezpłatnie pod numerem infolinii 800 200 221 Kupujący może otrzymać aktualne informacje o cenach wybranych produktów.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie E-sklepu lub w katalogu, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w sklepie internetowym ub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.