Klauzula informacyjna Newsletter

 

 

Zapisanie się do Newsletter jest równoznaczne:

 

a)      z wyrażeniem zgody przez Pana/Panią na przetwarzanie przez HABA Sp. z o.o. Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym do newslettera na stronie internetowej www.habapolska.pl w celu przesyłania informacji handlowych na temat produktów oferowanych przez HABA Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail

b)      zapoznaniem się przez Pana/Panią z poniższą klauzulą informacyjną

c)      z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przesyłanie przez firmę HABA Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

 

Klauzula informacyjna

 

Spółka HABA Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, jako administrator Pana/Pani danych osobowych, informuje iż:

 

 

a)        Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).. i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Pana/Panią adres e-mail;

 

b)        Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki;

 

c)        Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zaprzestania działalności z zakresu marketingu bezpośredniego w postaci przesyłania informacji handlowych na temat produktów oferowanych przez Spółkę;

 

d)        Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 

e)        Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przez złożenie oświadczenia za pośrednictwem strony internetowej;

 

f)         Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.