Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

 

Spółka HABA Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, jako administrator Pana/Pani danych osobowych, informuje iż:

 

 

a)        Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci korzystania z  sklepu internetowego www.habapolska.pl oraz wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę, a także do celów wynikających z przepisów prawa podatkowego (przechowywanie i udostępnianie właściwej dokumentacji organom podatkowym);

 

b)        Odbiorcami danych osobowych Klienta będą właściwe organy podatkowe, firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru, zewnętrzni dostawcy towarów, a także podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki;

 

c)        Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia konta w sklepie internetowym www.habapolska.pl, wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy bądź przedawnienia zobowiązań podatkowym;

 

d)        Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umów, o których mowa w pkt. b). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 

e)        Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.